Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti HRIC Color s.r.o., provozovatele elektronického obchodu na adrese https://hriccolor.cz

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: www.hriccolor.cz

Provozovatel: HRIC Color s.r.o.

Sídlo: Nezvalova 1509/8, 792 01 Bruntál

IČ: 04722540

DIČ: CZ04722540

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě,sp.zn. C 64888

Telefon: +420 607 021 443

Email: hriccolor@hriccolor.cz

Kontaktní adresa: HRIC Color s.r.o., Nezvalova 1509/8, 792 01 Bruntál

Provozní doba: PO-PÁ 8.00 - 16.00hod

 

2. Základní ustanovení

Tyto VOP platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.hriccolor.cz provozovaný společností HRIC Color s.r.o., IČ: 04722540, DIČ: CZ 04722540 se sídlem Nezvalova 1509/8, 792 01 Bruntál, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě.Podmínky prodeje blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem internetového obchodu nebo s ní jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

3.Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě www.hriccolor.cz jsou údaji nezávaznými, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

 

4.Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je brána jako návrh kupní smlouvy, která vznikne samotným dodáním zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zřejmé chyby v ceně zboží.

 

5.Cena zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě provozovatele www.hriccolor.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kurzu nebo při výrazným změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list.

6. Dodací lhůta:

Dodací lhůta začíná dnem obdržení objednávky prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že je zboží skladem, expedujeme zpravidla do 24 hodin. Pokud zboží momentálně není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky či emailem a upřesníme dobu dodání.

 

7. Platba a doprava

Platba je možná na účet provozovatele č.ú. 4211048379/0800, v tomto případě expedujeme zboží po připsání částky na účet.Tato forma platby je nutná při objednávkách nad 10.000,-Kč včetně DPH, pokud není dohodnuto jinak. Při objednávkách do 10.000,- Kč včetně DPH je možná platba kartou přes platební bránu, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník má možnost osobního odběru v místě sídla společnosti provozovatele a to do 7 dnů, jinak bude objednávka zrušena. Platba v místě osobního odběru je možná online převodem nebo v hotovosti. Pro registrované zákazníky je možná zdarma platba na dobírku do výše 10000,-kč s DPH.

Provozovatel splňuje všechny náležitosti EET.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Doprava: objednané zboží vám zašleme přepravní službou PPL či přes Zásilkovnu. Pro registrované zákazníky je při využití dopravy PPL Parcel SMART je tato doprava zdarma na území ČR a SK bez ohledu na výši objednávky. Při ostatních typech doprav platí následující. Při objednávce do 6000,-Kč s DPH a dodávce po celé ČR činí poštovné a balné 190,-Kč s DPH při přepravě PPL na adresu (PPL Parcel PRIVATE), 65,-Kč s DPH při přepravě PPL do výdejního místa (PPL Parcel SMART) 130,-Kč s DPH při dopravě přes zásilkovnu. Při objednávce do 450,-EUR s DPH a dodávce po celé SR činí poštovné a balné 12,-EUR s DPH při přepravě PPL na adresu (PPL Parcel PRIVATE), 8,-EUR s DPH při přepravě PPL do výdejního místa (PPL Parcel SMART) 10,-EUR s DPH při dopravě přes zásilkovnu. 

V případě zboží převyšující hmotnost 30kg či větších rozměrů je nutná doprava vlastními dopravními prostředky provozovatele, v takovém případě platí jednotná sazba 15,-Kč s DPH/km.

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet baláků a převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu buď nepřevzít, nebo si nechat prokazatelně zaznamenat od řidiče, že obal zásilky byl porušen. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví provozovatele internetového obchodu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

8. Záruční podmínky a reklamace

8.1.Zákonná odpovědnost za jakost při převzetí. Ust. § 2161: „Jakost při převzetí“
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2. Ust. § 2165:
„(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době 24 měsíců od převzetí.
(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.“

8.3. Ust. § 2167: „Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.“

8.4. Ust. § 2169:
„(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“

8.5. Ust. § 2172: „Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“
8.6. Ust. § 2173: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“
b) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo provozovatele . Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující i v případě oprávněné reklamace. Reklamuje-li kupující zboží s vlastním servisem, je vždy nejrychlejším způsobem vyřízení reklamace zaslání zboží do autorizovaného servisu!
c) K reklamovanému zboží je potřeba přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství, které bylo při prodeji součástí výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.
d) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.
e) Jelikož provozovatel prodává v elektronickém obchodu zboží autorizovaných firem, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.
Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním, jenž jsou v rozporu s návodem k obsluze, údržby a instalace předmětného výrobku. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé používáním předmětného výrobku v podmínkách, které nejsou pro tento typ výrobku běžné a vhodné. Také se záruka nevztahuje na vady vzniklé způsobením živlů.

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

 

9.Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

- o poskytování služeb, které provozovatel internetového obchodu splnil s předchozím výchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- zboží, kterému byly změněny vlastnosti,

- zboží nebylo ve správném režimu skladování a manipulace,

- zboží, které má charakter zakázkové výroby nebo bylo na výslovné přání spotřebitele zakázkově objednáno a dodáno.

Pokud se kupující spotřebitel rozhodne zboží v dané lhůtě vrátit při splnění výše uvedeného, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, čisté, vč. originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal a s kompletním příslušenstvím výrobku poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání kupujícím ). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupení v ostatních případech:

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím,

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí provozovatel internetového obchodu, co ještě vrátit může, a dá provozovatel náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámí-li kupující vadu věci včas a neprodleně, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 30-ti pracovních dnů po obdržení zboží provozovatelem. Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

 

10. Ochrana osobních datových

Provozovatel si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Prodejce při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích.
Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky kupujícího k prodejci. Požádáním o zasílání newsletteru poskytuje kupující prodejci jeho e-mail adresu. Prodejce využije e-mail adresu kupujícího výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách, speciálních výhodách či akcích. Děti ( osoby mladší 18-ti let ) nejsou oprávněny provádět elektronický nákup bez dozoru osoby starší 18-ti let a žádáme je, aby se neregistrovaly ani neudávaly své osobní informace. Zaregistrováním se a vytvořením účtu garantujete, že jste plnoletí. Internetové stránky, na které odkazuje stránka prodejce mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky prodejce. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

 

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Kupující se může obrátit na spotřebitelskou poradnu provozovanou na webevé stránce www.dtest.cz/poradna či na telefonním čísle +420 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.).

Při mimosoudním řešením sporů může kupující využít službu na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Vykonavatel mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

12. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní /zahraniční) prvek, pak strany sjednávájí, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem a k projednání a rozhodnutí případných sporů jsou příslušné české soudy.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 9.února 2024

Zákazníci o nás napsali

Mohu jedině doporučit. Pan Hric je muž na správném místě, od začátku komunikace po koupi stroje naprostá spokojenost. Ukázkový přístup jak by měl obchod vypadat. Ukázka strojů na vlastní oči, kompletní vysvětlení funkcí a doporučení stroje podle vaší práce a náročnosti. Vyzdvihl bych zaškolení se strojem po jeho koupi. Byl jsem si nejistý, zda ovládání zvládnu. Tímto zaškolením jsem si na 100% jistý a dokážu stroj plně ovládat. Firma nabízí plnou podporu v doplňkovém sortimentu, náhradních dílech a servisu. Jsem naprosto spokojený.
Mnohokrát děkuji Ing. Janu Hricovi za pomoc s výběrem stříkací techniky a následné školení. Je radost spolupracovat s někým tak zapáleným a vzdělaným v oboru barev jejich aplikace. Stříkací technika airless byla pro mě velikou neznámou a byl jsem plný obav, ale po seznámení se s technikou a aplikací jsem byl opravdu mile překvapen. Mám za sebou první zakázky s využitím stříkacího zařízení airless (st 450) a je krásné pozorovat rychlost a kvalitu práce se strojem. Můžu vřele doporučit.
Kdyby to šlo, dám i 10 hvězd. Naprosto dokonalý přístup ze strany pana Hrice. Naprosto vstřícný a ochotný. Co se týče odbornosti, tak pan Hric je profík. Jeho dlouholetá zkušenost z oboru je znát a mám hroznou radost z dnešního absolvovaného školení. Díky tomu jsem zjistil, že jsem měl spoustu milných informací z internetu a YouTube. :-) K tomu všemu příjemný přístup. Každopádně díky zaučení od pana Hrice jsem s Airless udělal minimálně 2x víc práce, než jsem dnes plánoval. Ještě jednou moc děkuji. :-) Ani na vteřinu nezaváhám při doporučování vašich produktů a školení. Za ty peníze to stojí.

Zákaznické recenze Google